สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 27
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 995
 • จำนวนนักเรียน 1,963
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,430
 • จำนวนกรรมการ 903
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 3,393
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 4,296
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
  2. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
  3. โรงเรียนบ้านปุน
  4. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
  5. โรงเรียนบ้านตระกวน
  6. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
  7. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
  8. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
  9. นวพร ขันทอง
  10. กลุ่มโรงเรียนศรีรตนะ

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 9
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 137
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 985
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 9026
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:34.204.176.125

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านตูม 81 9 6 96
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 48 6 1 55
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 41 3 2 46
4 โรงเรียนบ้านปุน 41 9 6 56
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 40 6 8 54
6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 39 12 2 53
7 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 35 10 6 51
8 โรงเรียนบ้านจานบัว 34 12 5 51
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 34 2 6 42
10 โรงเรียนบ้านกระหวัน 33 7 3 43
11 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 30 3 1 34
12 โรงเรียนบ้านตระกวน 27 8 5 40
13 โรงเรียนบ้านสะพุง 24 8 1 33
14 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 17 7 6 30
15 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 15 8 4 27
16 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 15 11 3 29
17 โรงเรียนบ้านขนาด 14 4 5 23
18 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 11 3 0 14
19 โรงเรียนบ้านตาแบน 10 7 5 22
20 โรงเรียนบ้านตระกาจ 10 7 4 21
21 โรงเรียนบ้านสลับ 9 5 4 18
22 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 6 9 4 19
23 โรงเรียนบ้านหนองรุง 5 1 2 8
24 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 4 2 3 9
25 โรงเรียนบ้านตายู 4 2 4 10
26 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 3 0 5
27 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตูม 102 81
84.38%
9
9.38%
6
6.25%
96
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 61 48
87.27%
6
10.91%
1
1.82%
55
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 49 41
89.13%
3
6.52%
2
4.35%
46
4 โรงเรียนบ้านปุน 72 41
73.21%
9
16.07%
6
10.71%
56
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 55 40
74.07%
6
11.11%
8
14.81%
54
6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 63 39
73.58%
12
22.64%
2
3.77%
53
7 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 54 35
68.63%
10
19.61%
6
11.76%
51
8 โรงเรียนบ้านจานบัว 55 34
66.67%
12
23.53%
5
9.80%
51
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 48 34
80.95%
2
4.76%
6
14.29%
42
10 โรงเรียนบ้านกระหวัน 44 33
76.74%
7
16.28%
3
6.98%
43

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม